Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoạt hình tĩnh vật”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Người bảo trợ và thừa kế của O'Brien là [[Ray Harryhausen]], sống tại Hollywood. Sau khi cùng làm việc với O' Brien trong phim ''[[Mighty Joe Young (phim 1949)|Mighty Joe Young]]'' (1949), Harryhausen tiếp tục làm các hiệu ứng đặc biệt cho một loạt phim trong ba thập kỷ tới. Ví dụ như ''[[It Came From Beneath The Sea]]'' (1955), ''[[Jason and the Argonauts (phim 1963)|Jason and the Argonauts]]'' (1963), ''[[The Golden Voyage of Sinbad]]'' (1973) and ''[[Clash Of The Titans (phim 1981)|Clash Of The Titans]]'' (1981).
 
== Danh sách các công ty làm phim hoạt hình tĩnh vật ==
* [[Walt Disney]]
239

lần sửa đổi