Khác biệt giữa các bản “Sóng sin”

không có tóm lược sửa đổi
* Với sóng nước, mặt khác, cách dễ hơn là nhìn sóng theo đường thẳng.
{{Sơ khai vật lý}}
 
-                     
[[Thể loại:Chuyển động sóng]]
Trong đồ án này chúng em sẽ chọn phương
pháp tạo ra sóng sin dùng vi xử xử lý kết hợp với biến đổi z tín hiệu.Vì phương
pháp này mới và có ưu điểm so với hai phương pháp còn lại..[[Thể loại:Chuyển động sóng]]