Khác biệt giữa các bản “Tiểu hành tinh”

clean up, replaced: → (3) using AWB
n
(clean up, replaced: → (3) using AWB)
Tuy nhiên, sự tương ứng giữa lớp quang phổ và thành phần không phải lúc nào cũng tốt đẹp, và có rất nhiều kiểu xếp hạng được sử dụng. Điều này dẫn tới sự lẫn lộn rất lớn. Trong khi các tiểu hành tinh thuộc các lớp quang phổ khác nhau có vẻ được cấu thành từ những vật liệu khác nhau, thì lại không có những sự đảm bảo rằng các tiểu hành tinh trong cùng một lớp phân loại được cấu thành từ những vật liệu như nhau.
 
Hiện tại, việc xếp hạng quang phổ dựa trên nhiều cuộc khảo sát phân tích quang phổ không chính xác trong thập kỷ 1990 vẫn được coi là tiêu chuẩn. Các nhà khoa học không thể đồng thuận cho một hệ thống xếp hạng tốt hơn, phần lớn bởi sự khó khăn để thu được các số đo chi tiết thường xuyên cho một lượng lớn các tiểu hành tinh (ví dụ phân tích các quang phổ chính xác hơn, hay các dữ liệu phi quang phổ như mật độ sẽ rất hữu ích).
 
== Khám phá tiểu hành tinh ==
== Đặt tên tiểu hành tinh ==
=== Tổng quan: Quy ước đặt tên ===
Một tiểu hành tinh mới được phát hiện được đặt một [[Định danh tạm thời trong thiên văn học|tên tạm thời]] gồm năm phát hiện và một mã chữ (như {{mpl|2002 AT|4}}). Khi quỹ đạo của nó đã được xác định, nó được trao một số, và sau này có thể được đặt một cái tên (ví dụ [[433 Eros]]). Quy ước đặt tên chính thức sử dụng dấu ngoặc quanh số (ví dụ ''(433) Eros''), nhưng việc bỏ dấu ngoặc cũng khá thường xuyên. Một cách không chính thức, mọi người thường gộp tất cả số lại với nhau, hay bỏ nó sau khi đã được đề cập tới lần đầu tiên ở những tên lặp lại sau đó.
 
Các tiểu hành tinh đã được trao một con số nhưng không phải là tên thì vẫn giữ tên tạm thời của mình, ví dụ [[(29075) 1950 DA]]. Khi các kỹ thuật khám phá tiểu hành tinh hiện đại khiến số lượng chúng tăng vọt, dần dần chúng bị bỏ mặc vô danh như cũ. Tiểu hành tinh đầu tiên không có tên như vậy là [[(3360) 1981 VA]]. Trong những dịp hiếm hoi, một tên tạm thời của tiểu hành tinh có thể được dùng làm tên gọi của chính nó: tiểu hành tinh chưa được đặt tên {{mpl|(15760) 1992 QB|1}} gave its name to a group of asteroids which became known as [[cubewano]]s.
 
=== Đánh số tiểu hành tinh ===