Khác biệt giữa các bản “Thực vật một lá mầm”

→‎Phát sinh loài: clean up, replaced: → (25) using AWB
(→‎Phát sinh loài: clean up, replaced: → (25) using AWB)
|2={{clade
|1={{clade
|label1=Monocots 
|1={{clade
|1=[[Bộ Xương bồ|Acorales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Trạch tả|Alismatales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Vô diệp liên|Petrosaviales]]
|2={{clade
|1={{clade
|1=[[Bộ XươngCủ bồnâu|AcoralesDioscoreales]]
|2=[[Bộ Dứa dại|Pandanales]]
}}
|2={{clade
|1=[[Bộ TrạchLoa tảkèn|AlismatalesLiliales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Măng diệp liêntây|PetrosavialesAsparagales]]
|2=[[Nhánh Thài lài|Commelinidae]] (commelinids)
|2={{clade
|1={{clade
|1=[[Bộ Củ nâu|Dioscoreales]]
|2=[[Bộ Dứa dại|Pandanales]]
}}
|2={{clade
|1=[[Bộ Loa kèn|Liliales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Măng tây|Asparagales]]
|2=[[Nhánh Thài lài|Commelinidae]] (commelinids)
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Rong đuôi chó|Ceratophyllales]]
|2=[[Thực vật hai lá mầm thật sự|Eudicots]]
}}
}}
}}