Khác biệt giữa các bản “Ksor Phước”

n
→‎Liên kết ngoài: không liên quan nhiều đến nhân vật
n (→‎Liên kết ngoài: không liên quan nhiều đến nhân vật)
*[http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=7935 Ksor Phước]
*[http://www.quochoi.vn/htx/Vietnamese/C1336/C1362/?sAction=DETAIL_PERS&intPersID=2099#fb3ZOQCNGTl7 Tóm tắt tiểu sử đại biểu quốc hội KSor Phước]
*[http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tac-o-trach-nhiem-lanh-dao-don-vi-xay-ra-tham-nhung/30201932/157/ “Tắc” ở trách nhiệm lãnh đạo đơn vị xảy ra tham nhũng]
*[http://www.baobinhdinh.com.vn/561/2003/2/2018/ Bộ trưởng Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Chính phủ thăm và làm việc tại Bình Định]
*[http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=22411 Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Ksor Phước: Đảng, nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số] Thu Hà, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cập nhật 11:36, 30/06/2007