Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
|-
| style="background-color: #E60000;" |  
| The [[Đảng Dân chủ Nhật Bản|Đảng Dân chủ]] và Hội Làn gió Xanh mới (''Minshutō・Shin-Ryokufūkai'')
| align="right" | 41
| align="right" | 17
|-
| style="background-color: #000000;" |
| [[Đảng Cộng sản Nhật Bản|Đảng Cộng sản]] (''Nihon Kyōsantō'')
| align="right" | 3
| align="right" | 8
378

lần sửa đổi