Khác biệt giữa các bản “Tham Nghị viện”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{legend|#F2AFEA|[[Đảng Thống nhất (Nhật Bản)|Thống nhất]] (6)}}
{{legend|#70BBF9|[[Đảng Xã hội Dân chủ (Nhật Bản)|Xã hội Dân chủ]]/Liên minh Dân sự (3)}}
{{legend|#FFA850|[[Đảng Phục hưng mới|Phục hưng mới]]/HiệpNhóm hội Độcđộc lập (3)}}
{{legend|#63EAA0|[[Đảng Cuộc sống của Nhân dân|Cuộc sống của Nhân dân]] (2)}}
{{legend|#A0A0A0|[[Độc lập (chính trị)|Độc lập]] (4)}}
378

lần sửa đổi