Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Henry IV”

 
==Lịch sử==
* [[HenryHeinrich IV, Hoàngcủa đế Thánh chếquốc La Mã thần thánh]] (1050 - 1106)
* [[Heinrich IV, Công tước của Breslau]] (1258 – 1290; ''Heinrich'' là tương đương [[tiếng Đức]] của ''Henry'')
* [[Henryk IV Wierny]] (1292 - 1342; ''Henryk'' là tương đương [[tiếng Ba Lan]] của ''Henry'')