Khác biệt giữa các bản “Điều chế biên độ”

n (clean up)
Dưới dạng tần số dương, băng thông truyền dẫn của AM gấp hai lần băng thông tín hiệu gốc (dải biên)—các dải biên của tần số dương và âm đều được dịch lên tần số sóng mang. Do đó, DSB-AM (điều biên với sóng mang đầy đủ và hai dải biên) là không hiệu quả, vì chỉ có vài đài phát thành có thể được cấp dải tần hoạt động trong dải tần số quảng bá được cấp trước. Các phương pháp triệt sóng mang khác nhau trong các dạng điều chế biên độ đã sử dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phổ. Với dạng điều biên triệt sóng mang sẽ không có việc tập trung phần lớn năng lượng ở thành phần trung tâm của phổ. Hiệu quả sử dụng năng lượng máy phát của DSB-AM tương đối thấp (khoảng 33%). Nhưng lợi ích của kiểu điều chế này là máy thu rẻ, dễ sản xuất, dễ dàng lọc được thông tin từ tín hiệu thu được. Các dạng AM triệt sóng mang có hiệu quả sử dụng năng lượng có thể đạt đến 100%, do đó không phí năng lượng trên sóng mang nhưng lại không mang thông tin.
 
== Chỉ số điều chế (Hệ số điều chế) ==
Như với các [[chỉ số điều chế]] khác, trong AM, chỉ số này cũng còn được gọi là ''độ sâu điều chế'', ''hệ số điều chế''. Đối với AM, nó liên quan đến sự biến thiên trong biên độ sóng mang và nó được xác định bằng:
:<math>h = \frac{\mathrm{peak\ value\ of\ } m(t)}{A} = \frac{M}{A},</math> &nbsp; ở đây <math>M\,</math> và <math>A\,</math> được nói đến ở phần trên. Peak value of m(t) - giá trị đỉnh của m(t).
Người dùng vô danh