Khác biệt giữa các bản “Giờ chuẩn Ấn Độ”

không có tóm lược sửa đổi
 
Giờ chuẩn Ấn Độ được tính theo 82,5° kinh độ Đông, tại Shankargarh Fort ({{Coord|25.15|N|82.58|E|}}) (thuộc huyện [[Allahabad]], bang [[Uttar Pradesh]]) nó nằm gần trùng với đường kinh độ tham chiếu.<ref name="two-timing">{{cite web|url=http://www.hindustantimes.com/editorial-views-on/Edits/Two-timing-India/Article1-246310.aspx |title=Two-timing India|date=2007-09-04|work=[[Hindustan Times]]|accessdate=2012-09-24}}</ref>
 
==Lịch sử==
Sau khi dành độc lập năm 1947, chính phủ Ấn Độ quy định IST là giờ chính thức trên toàn quốc, mặc dù [[Kolkata]] và [[Mumbai]] vẫn giữ giờ địa phương của họ (như [[giờ Calcutta]] và [[Giờ Bombay]]) cho đến năm 1948 và 1955.<ref name="Princely states">{{cite web|url=http://www.irfca.org/faq/faq-misc.html |title=Odds and Ends |accessdate=2006-11-25 |work=[http://www.irfca.org Indian Railways Fan Club]}}</ref> Đài quan sát trung tâm được di chuyển từ [[Chennai]] về Shankar Garh Fort, [[Allahabad]], vì vậy nó có gần với múi giờ UTC +5:30.
 
Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) từng được sử dụng trong [[Chiến tranh Trung-Ấn|chiến tranh Trung Ấn năm 1962]] và [[chiến tranh Ấn-Pakistani (1965)|chiến tranh Ấn-Pakistani năm 1965]] và [[chiến tranh Ấn-Pakistani (1971)|năm 1971]].<ref name="timez">{{cite web | url =http://wwp.india-time.com/indian-time-zones.htm | title =India Time Zones | accessdate =2006-11-25|work=[http://wwp.greenwichmeantime.com Greenwich Mean Time (GMT)]}}</ref>
 
==Chú thích==