Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Cà phê hòa tan G7”

# {{bqx}} Bài tạo để quảng cáo. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 08:15, ngày 28 tháng 5 năm 2014 (UTC)
# {{bqx}} Văn phong quảng cáo. Nguồn không nổi bật. [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 10:37, ngày 31 tháng 5 năm 2014 (UTC)
# {{bqx}} Quảng cáo. [[Thành viên:Con Cù Lần|Con Cù Lần]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Cù Lần|thảo luận]]) 05:25, ngày 1 tháng 6 năm 2014 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến
517

lần sửa đổi