Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
|-
| style="background-color: #70BBF9;" |
| [[Đảng Xã hội Dân chủ (Nhật Bản)|Đảng Xã hội Dân chủ]] và Liên minh Dân sự (''Shakaiminshutō・Goken Rengō'')
| align="right" | 2
| align="right" | 1
378

lần sửa đổi