Khác biệt giữa các bản “Người Việt tại Na Uy”

không có tóm lược sửa đổi
 
===Gắn bó với quê hương===
Bởi vì đa số người Việt tới Na Uy vì tị nạn chính trị hay tị nạn chiến tranh trốn khỏi chế độ cộng sản, họ nói chung hay chỉ trích bạochính quyền Việt Nam. Vào thập niên 1970 và 1980 trốn khỏi nước thường bị bạochính quyền Việt Nam xem là phản bội. Tuy nhiên, cái nhìn này đã thay đổi và bạochính quyền Việt Nam bây giờ xem Việt kiều là một phần quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam.<br />
Người Việt là một trong những nhóm di dân tại Na Uy mà thường hay gởi tiền cho thân nhân ở tại quê nhà. Trên 60% những người mà tới Na Uy lúc trưởng thành hay gởi tiền về nhà cho gia đình. Con số những người Việt sinh tại Na Uy hay tới đây lúc còn nhỏ tuổi mà thường gởi tiền về Việt Nam đều đặn là trên 40%. Những người Việt tới Na Uy lúc họ vào lúc trưởng thành ở càng lâu thì lại càng gởi nhiều tiền.<ref>{{chú thích web
|url=http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/200406/08/art-2004-12-09-01.html