Khác biệt giữa các bản “Villeneuve-Minervois”

Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Villeneuve-Minervois |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=[[Huyện Carcassonne|Carca...
(Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Villeneuve-Minervois |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=[[Huyện Carcassonne|Carca...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh