Khác biệt giữa các bản “Villespy”

Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Villespy |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Carcassonne |canton=[[Tổn...
(Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Villespy |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Carcassonne |canton=[[Tổn...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh