Khác biệt giữa các bản “Villetritouls”

Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Villetritouls |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=[[Huyện Carcassonne|Carcassonne]...
(Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Villetritouls |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=[[Huyện Carcassonne|Carcassonne]...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh