Khác biệt giữa các bản “Duilhac-sous-Peyrepertuse”

Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Duilhac-sous-Peyrepertuse |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=[[Huyện Narbonne|Nar...
(Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Duilhac-sous-Peyrepertuse |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=[[Huyện Narbonne|Nar...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh