Khác biệt giữa các bản “Fabrezan”

Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Fabrezan |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Narbonne |canton=[[Tổng L...
(Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Fabrezan |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Narbonne |canton=[[Tổng L...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh