Khác biệt giữa các bản “Fajac-la-Relenque”

Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Fajac-la-Relenque |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Carcassonne |canto...
(Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Fajac-la-Relenque |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Carcassonne |canto...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh