Khác biệt giữa các bản “Fontanès-de-Sault”

Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Fontanès-de-Sault |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Limoux |canton=[[...
(Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Fontanès-de-Sault |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Limoux |canton=[[...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh