Khác biệt giữa các bản “Mô hình giấy”

(Thêm liên kết ngoài)
* [http://www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft/index.html Paper models of motorcycles and animals] Trang mô hình miễn phí của Yamaha, bao gồm các mô hình thú vật, xe cộ, nhà cửa, các lễ hội truyền thống... và nhiều thứ khác.
* [http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/ Paper Craft - Canon CREATIVE PARK] Trang về mô hình giấy của Canon
* [http://vuongquocgiay.to-relax.net CLB Giấy & Origami] - Forum của trường Đại Học KHTN thành phố Hồ Chí Minh
[[Category:Giấy]]
[[Category:Nghệ thuật]]
Người dùng vô danh