Khác biệt giữa các bản “Hällefors (đô thị)”

Trang mới: {{Infobox_Kommun2| fullname=Hällefors kommun| coatofarms=100px| county=hạt Örebro| province=Västmanland| capital=Hällefors| map=[[Hình:...
(Trang mới: {{Infobox_Kommun2| fullname=Hällefors kommun| coatofarms=100px| county=hạt Örebro| province=Västmanland| capital=Hällefors| map=[[Hình:...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh