Khác biệt giữa các bản “Hallsberg (đô thị)”

Trang mới: {{Infobox_Kommun2| fullname=Hallsbergs kommun| coatofarms=100px| county=hạt Örebro| province=Närke| capital=Hallsberg| map=[[Hình:Hallsber...
(Trang mới: {{Infobox_Kommun2| fullname=Hallsbergs kommun| coatofarms=100px| county=hạt Örebro| province=Närke| capital=Hallsberg| map=[[Hình:Hallsber...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh