Khác biệt giữa các bản “Chữ ký điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Một điều cần lưu ý là cơ chế của chữ ký điện tử khác hoàn toàn với các cơ chế sửa lỗi (như [[giá trị tổng kiểm|giá trị kiểm tra]] - checksum...). Các cơ chế kiểm tra không đảm bảo rằng văn bản đã bị thay đổi hay chưa. Các cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn thì không bao giờ bao gồm khả năng sửa lỗi.
 
Hiện nay, các tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến cho [http://ketoanthuevietnam.com.vn chữ ký điện tử] là [[OpenPGP]], được hỗ trợ bởi [[Pretty Good Privacy|PGP]] và [[GNU Privacy Guard|GnuPG]], và các tiêu chuẩn [[S/MIME]] (có trong Microsoft Outlook). Tất cả các mô hình về chữ ký điện tử đều giả định rằng người nhận có khả năng có được [[mật mã hóa khóa công khai|khóa công khai]] của chính người gửi và có khả năng kiểm tra tính toàn vẹn của văn bản nhận được. Ở đây không yêu cầu giữa 2 bên phải có một kênh thông tin an toàn.
 
Một văn bản được ký có thể được mã hóa khi gửi nhưng điều này không bắt buộc. Việc đảm bảo tính bí mật và tính toàn vẹn của dữ liệu có thể được tiến hành độc lập.