Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Grave”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Grave |image_map = LocatieGrave.png |mapsize = 280px |subdivision_type =Quốc gia |subdivision_name = Hà Lan |subdivision_type1 = Tỉnh |sub...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Grave |image_map = LocatieGrave.png |mapsize = 280px |subdivision_type =Quốc gia |subdivision_name = Hà Lan |subdivision_type1 = Tỉnh |sub...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh