Mở trình đơn chính

Các thay đổi

thêm chi tiết
|năm=2008
|lý do=bài chỉ 2 câu}}
'''Vốn điều lệ''' là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ ít nhất phải bằng [[vốn pháp định]] để được phép thành lập công ty nếu có quy định (vốn điều lệ tối thiểu). vốn điều lệ phải được quy ra tiền Việt Nam
 
{{Substub}}
Người dùng vô danh