Khác biệt giữa các bản “Phân loại sao”

 
Lý do phân bổ cọc cạch của các chữ cái có nguyên nhân lịch sử. Khi người ta lần đầu tiên lấy [[quang phổ công suất|quang phổ]] của các sao, họ nhận thấy các sao có các vạch quang phổ [[hiđrô]] có độ đậm rất khác nhau, vì thế họ phân loại sao trên cơ sở độ đậm của các vạch thuộc [[chuỗi balmơ]] của hiđrô từ A (mạnh nhất) đến Q (yếu nhất). Các vạch khác của các chất trung hòa hay ion hóa sau đó cũng được xét đến (các vạch H và K của [[canxi]], vạch D của [[natri]] v.v). Sau đó người ta nhận thấy một số phân loại trên thực tế là đúp và các phân loại đó đã bị loại ra. Muộn hơn nữa, người ta nhận ra rằng độ đậm các vạch của hiđrô có liên hệ với nhiệt độ bề mặt của các sao. Công việc nền tảng này được hoàn thành bởi "các cô gái" của [[Đài thiên văn đại học Harvard]], chủ yếu là Cannon và [[Antonia Maury]], dựa trên các công trình của [[Williamina Fleming]]. Các phân loại này sau đó được phân loại nhỏ hơn theo các số Ả Rập (0-9). A0 có nghĩa là sao "nóng" nhất trong lớp A và A9 là sao "lạnh" nhất trong lớp này. Mặt Trời của chúng ta được phân loại là G2.
[[File:Morgan-Keenan spectral classification.png|nhỏ|giữa|500px|Minh họa thứ tự phân loại sao M-K-G-F-A-B-O]]
===Các dạng quang phổ===
 
Người dùng vô danh