Khác biệt giữa các bản “Mùa hạ”

không có tóm lược sửa đổi
 
Các môn học hè chủ yếu là: Toán , Văn, Anh (cấp 1); Lý, Sinh (lớp 6-7); Hóa (lớp 8).
 
Ngoài ra có 1 hình thức "học hè" cho tội phạm là trẻ em là dạy môn GDCD.
 
Mùa hè cũng là mùa mà nông nghiệp được ôn định.
Người dùng vô danh