Khác biệt giữa các bản “Danh lam Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
 
== Thông tin khác ==
Khoảng phân nữa số Danh lam Lịch sử Quốc gia là do tư nhân làm chủ.<ref>[http://www.nps.gov/history/nhl/Downloads/UpdateonNHLs2004.pdf National Historic Landmarks Update], National Park Service, October 2004</ref> Chương trình Danh lam Lịch sử Quốc gia dựa vào lời đề nghị của [[SởCục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ]] để liệt kê thêm những danh lam mới và SởCục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ cũng giúp đở trong việc bảo trì những danh lam này. Một nhóm hửu nghị gồm những người chủ và người điều hành các danh lam, Hội Tiếp viên Danh lam Lịch sử Quốc gia, làm việc để bảo trì, bảo vệ và quảng bá cho các danh lam lịch sử quốc gia.
 
Nếu chưa được ghi vào [[Sổ bộ Địa danh Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ]], một Danh lam Lịch sử Quốc gia sẽ được tự động đưa vào sổ bộ đăng ký này sau khi được liệt kê là danh lam lịch sử quốc gia. Khoảng 3 phần trăm trong sổ bộ đăng ký này là Danh lam Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ.<ref>