Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ghi hình chuyển động”

Trang mới: “File:Temporal-Control-and-Hand-Movement-Efficiency-in-Skilled-Music-Performance-pone.0050901.s001.ogv|thumb|300px|Công nghệ mocap áp dụng để làm các…”
(Trang mới: “File:Temporal-Control-and-Hand-Movement-Efficiency-in-Skilled-Music-Performance-pone.0050901.s001.ogv|thumb|300px|Công nghệ mocap áp dụng để làm các…”)
(Không có sự khác biệt)
239

lần sửa đổi