Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào”

 
Xin mời các bạn bỏ phiếu.[[Thành viên:Bánh Ướt|Bánh Ướt]] ([[Thảo luận Thành viên:Bánh Ướt|thảo luận]]) 08:17, ngày 11 tháng 7 năm 2008 (UTC)
:Nếu theo tiêu chí [[Thành viên:Bánh Ướt|Bánh Ướt]] đưa ra thì quá nhiều sự kiện tầm thường sẽ được đưa vào đây chỉ vì chúng "''được nhắc tới trong các sử liệu trong nước hay ngoài nước''". [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:16, ngày 17 tháng 12 năm 2008 (UTC)
 
==Kết quả Google==