Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào”

Xin mời các bạn bỏ phiếu.[[Thành viên:Bánh Ướt|Bánh Ướt]] ([[Thảo luận Thành viên:Bánh Ướt|thảo luận]]) 08:17, ngày 11 tháng 7 năm 2008 (UTC)
:Nếu theo tiêu chí [[Thành viên:Bánh Ướt|Bánh Ướt]] đưa ra thì quá nhiều sự kiện tầm thường sẽ được đưa vào đây chỉ vì chúng "''được nhắc tới trong các sử liệu trong nước hay ngoài nước''". [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:16, ngày 17 tháng 12 năm 2008 (UTC)
:: Thế nào là sự kiện tầm thường, đó là đánh giá theo cảm tính hoặc theo thời đại, rất khó xác định sự kiện lịch sử nào là tầm thường. Sử liệu có thể nhắc sự kiện tầm thường, bình thường như các vụ nhật thực, nguyệt thực, đi sứ, ký hiệp định, hiệp ước, tế trời, cầu đảo, tế chiến sỹ trận vong, quốc tang, bắn pháo hoa mừng chiến thắng, ca khúc khải hoàn, sạt lở đất, núi, lấn biển, đắp đê, vỡ đê, nạn đói, thăng cấp, giáng cấp, kỷ luật, chia tách hợp nhất tỉnh, mở rộng, mất lãnh thổ ... nhưng các sự kiện đó phải được nhắc tới từ nhiều nguồn một cách đáng kể để có thể đủ thông tin viết thành một bài hoàn chỉnh. Ngược lại, sự kiện lịch sử dù không tầm thường nhưng khi viết bài sẽ bị xóa vì kém chất lượng.[[Thành viên:Bánh Ướt|Bánh Ướt]] ([[Thảo luận Thành viên:Bánh Ướt|thảo luận]]) 04:09, ngày 18 tháng 12 năm 2008 (UTC)
 
==Kết quả Google==
1.182

lần sửa đổi