Khác biệt giữa các bản “Âm giai Phrygian”

Tây Nam Trung Sa đã đổi Âm giai Phrygian thành Âm giai Phrygia: Chưa dịch
(Tây Nam Trung Sa đã đổi Âm giai Phrygian thành Âm giai Phrygia: Chưa dịch)
 
(Không có sự khác biệt)
82

lần sửa đổi