Khác biệt giữa các bản “Âm giai Dorian”

Tây Nam Trung Sa đã đổi Âm giai Dorian thành Âm giai Dōrieus: Còn tính từ chưa được truy nguyên
(Tây Nam Trung Sa đã đổi Âm giai Dorian thành Âm giai Dōrieus: Còn tính từ chưa được truy nguyên)
 
(Không có sự khác biệt)
82

lần sửa đổi