Khác biệt giữa các bản “Vốn điều lệ”

không có tóm lược sửa đổi
(có đòi xóa ngay đâu mà cần chờ chút)
|lý do=bài chỉ 2 câu}}
 
'''Vốn điều lệ''' là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào bản Điều lệ côngcủa ty. Vốn điều lệ ít nhất phải bằng [[vốn pháp định]] để được phép thành lậpmột công ty nếu có quy định (vốn điều lệ tối thiểu). vốn điều lệ phải được quy ra tiền Việt Nam
==Cơ sở hình thành vốn điều lệ==
Vốn này được hình thành dựa trên phương án sản xuất kinh doanh của một công ty trong một giai đoạn nhất định. Tổng vốn từ các nguồn đảm bảo cho công ty thực hiện được phương án đó và có thể có [[vốn dự phòng]]. Nếu một công ty thay đổi phương án kinh doanh, nó có thể thay đổi số vốn điều lệ.
 
==Vốn điều lệ trong các ngành có quy định của luật pháp==
Với một số ngành mà luật quy định phải cấp phép (ngành kinh doanh có điều kiện), vốn điều lệ ít nhất phải bằng [[vốn pháp định]] để được phép thành lập công ty nếu có quy định (vốn điều lệ tối thiểu). vốn điều lệ phải được quy ra tiền Việt Nam
 
{{Substub}}