Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: {{#tag:timeline| Colors= id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.7) id:sfondo value:rgb(1,1,1) id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8) ImageSize = width:500 height:400 P...)
 
PlotArea = left:50 bottom:40 top:30 right:30
DateFormat = yyyy
Period = from:0 till:{{Thành viên:Mxn/Rambot/Fit|{{{max|01}}}}}
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify