Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Đông Sa”

n
n
 
;Đá Đông Sa
Đá Đông Sa là một ám tiêu san hô hình vòng cung giống hình chữ C tạo nên hình dáng quần đảo Đông Sa. Đá dài 16 km, rộng 2 km, bao quanh một đầm nước có đường kính 20-25 km nhìn chung sâu không quá 20 m. Phần phía tây của ám tiêu có hai chỗ khuyết ở hai bên đảo lớn Đông Sa, hình thành nên hai thủy đạo ở nam - bắc của đảo.<ref name=nambacve>{{cite web | language = zh-cn | publisher = 中国科学院地理科学与资源研究所 | title =南海诸岛| url = http://www.igsnrr.ac.cn/kxcb/dlyzykpyd/zgdl/zghayjh/200703/t20070326_2154925.html| date = 2007-3-26 | accessdate =}}</ref> Khi thủy triều xuống phần ám tiêu phía bắc, phía đông và phía tây nổi lên khỏi mặt biển.
 
;Bãi Bắc Vệ
82

lần sửa đổi