Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hoàng Sa”

Đã lùi lại sửa đổi 16762887 của Tonghopviet (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 16762887 của Tonghopviet (Thảo luận))
| country claim leader title =
| country claim leader name =
| country 1 claim = Cộng Hòahòa Nhân Hộidân ChủTrung Nghĩa Việt NamHoa
| country 1 claim divisions title = Tỉnh
| country 1 claim divisions = ĐàHải NẵngNam
| country 1 claim capital city =
| country 1 claim largest city =
| country 1 claim leader title =
| country 1 claim leader name =
| country 2 claim = CộngTrung HòaHoa Dân Hội Chủ Nghĩa Việt NamQuốc
| country 2 claim divisions title = Thành phố
| country 2 claim divisions = ĐàCao nẵngHùng
| country 2 claim capital city =
| country 2 claim largest city =
| country 2 claim leader title =
| country 2 claim leader name =
| country = Cộng Hòahòa Nhân Hộidân ChủTrung Nghĩa Việt NamHoa
| country admin divisions title = Tỉnh
| country admin divisions = [[ĐàHải NẵngNam]]
| country capital city =
| country largest city =
82

lần sửa đổi