Khác biệt giữa các bản “Thượng tá”

không có tóm lược sửa đổi
Theo quy định về quân nhân chuyên nghiệp, cấp hàm Thượng tá là cấp bậc cao nhất của [[quân nhân chuyên nghiệp]]. Ở ngạch sĩ quan chỉ huy, thượng tá thường đảm nhiệm các chức vụ từ Trung đoàn trưởng đến Sư đoàn trưởng. Theo Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (1999) thì Thượng tá là bặc quân hàm cao nhất của quân nhân giữ chức vụ Lữ đoàn trưởng và tương đương.
 
Trong Công an Nhân dân Việt Nam, Thượng tá thường giữ chức vụ từ Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an [[quận]], [[huyện]], [[thị xã]], thành[[Thành phố trực thuộc tỉnh,]] đến Trưởng phòng đến Giám đốcSở Công anAn tỉnh[[Tỉnh]], thành[[Thành phố trực thuộc Trung ương]], Vụ trưởng. Hiện nay có một số trường hợp đặc biệt cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy cũng có thể mang cấp hàm thượng tá.
 
==Xem thêm==
*[[Đại Tá]]
*[[Thiếu Tướng]]
 
{{Sơ khai}}