Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Trường Sa”

*{{chú thích |title=Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa |last=Đinh |first=Kim Phúc (chủ biên) |year=2010 |publisher=Nhà xuất bản Tri thức |ref=CITEREFĐinh2010}}
*{{chú thích |title=Strong Borders, Secure Nation: Cooperation and Conflict in China's Territorial Disputes [Biên giới vững, quốc gia an toàn: hợp tác và xung đột trong các tranh chấp biên giới của Trung Quốc]|last=Fravel |first=M. Taylor |year=2008 |publisher=Princeton University Press |isbn=978-0691136097 |ref=CITEREFFravel2008}}
*{{chú thích |last=Furtado |first=Xavier |title=International Law and the Dispute over the Spratly Islands: Whither UNCLOS? |journal=Contemporary Southeast Asia |series=3 |volume=21 |year=tháng 12 năm 1999 |publisher=Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) |pages=386-404 |ref=CITEREFFurtado1999}}
*{{chú thích |url=http://www.fri.gov.my/friswak/publication/fishcommunity.pdf |title=Fish Community of Pulau Langyang Layang [Khu hệ cá của đá Hoa Lau] |author=Gambang, Albert Chuan; Daud, Awang; Lim, Pek Khiok Annie; Osman, Muda |publisher=Institut Penyelidikan Perikanan [Viện Nghiên cứu Nghề cá] |year=2004 |accessdate=14 tháng 9 năm 2012 |language=tiếng Anh |pages=43-58 |ref=CITEREFGambang_&_ctg2004}} Lưu trữ bởi WebCite® tại [http://www.webcitation.org/6BjBpqv52 đây].
*{{chú thích |title=A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands [Một mô tả địa lí về quần đảo Trường Sa và bảng kê các cuộc khảo sát thuỷ văn quần đảo này] |last1=Hancox |first1=David |last2=Prescott |first2=Victor |year=1995 |publisher=International Boundaries Research Unit, University of Durham |series=Maritime Briefings |volume=1 |isbn=978-1897643181 | url = http://books.google.com/books?id=7Qu9fi-luTYC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=%22richard+spratly%22+%22Sandy+Island%22&source=bl&ots=yip-q8rkRB&sig=UIBP-6C7WhsSgB7lKiz6mKJcLdg#PPA15,M1 |ref=CITEREFHancoxPrescott1995}}
82

lần sửa đổi