Quenhitran

Gia nhập ngày 6 tháng 12 năm 2011
* [[Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack]] (đổi hướng)
}} <!-- Hết: BEAUTY AND THE BEAST -->
|group5 = [[Nữ hoàng băng giá (phim 2013)|Nữ hoàng băng<br>giá (phim 2013)]] <!-- Bắt đầu: FROZEN -->
|list5 =
{{Navbox subgroup
|group1 = Bài
|list1 =
* [[Nữ hoàng băng giá (phim 2013)]] (đăng mới)
** [[Nữ hoàng băng giá (nhạc phim)]] (đăng mới)
|group2 = Đổi /<br>định hướng
|list2 =
** [[Băng giá (phim 2013)]] (tạo trang đổi hướng)
** [[Frozen (phim 2013)]] (tạo trang đổi hướng)
** [[Nữ hoàng băng giá (phim 2014)]] (tạo trang đổi hướng)
** [[Bà Chúa Tuyết]] (tạo trang đổi hướng)
}} <!-- Hết: FROZEN -->
|group5 = Bài không<br>theo nhóm <!-- Bắt đầu: BÀI KHÁC -->
|list5 =
{{Navbox subgroup
|group1 = Bài
|list1 =
* [[Những nàng công chúa Disney]] (đăng mới)
* [[Oz vĩ đại và quyền năng]] (đăng mới)
* [[Alan Menken]] (đăng mới)
* [[Walt Disney Studios Motion Pictures]] (đăng mới)
* [[Computer-generated imagery]] (đăng mới)
* [[Disney Vault]] (đăng mới)
* [[Lucky (bài hát của Britney Spears)]] (sửa đổi, bổ sung)
* [[A Whole New World]] (đăng mới)
* [[Thời kì Phục hưng của Disney]] (đăng mới)
* [[Đóng cửa chính phủ liên bang Hoa Kỳ năm 2013]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Computer Animation Production System]] (đăng mới)
|group2 = Bản mẫu
|list2 =
** [[Bản mẫu:{{tl|Những nàng công chúa Disney]]}} (đăng mới)
* {{tl|Alan Menken}} (sửa)
|group3 = Đổi /<br>định hướng
|list3 =
** [[Oz the Great and Powerful]] (trang đổi hướng)
** [[Oz vĩ đại và quyền năng (phim 2013)]] (trang đổi hướng)
** [[Thời kỳ Phục hưng của Disney]] (trang đổi hướng)
* [[Vút bay (phim 2009)]] (trang đổi hướng)
}} <!-- Hết: BÀI KHÁC -->
}}
}}
 
===Bài viết bách khoa và bản mẫu nội dung===
* [[Những nàng công chúa Disney]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Những nàng công chúa Disney]] (đăng mới)
* [[Oz vĩ đại và quyền năng]] (đăng mới)
** [[Oz the Great and Powerful]] (trang đổi hướng)
** [[Oz vĩ đại và quyền năng (phim 2013)]] (trang đổi hướng)
* [[Alan Menken]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Alan Menken]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Walt Disney Studios Motion Pictures]] (đăng mới)
 
* [[Computer-generated imagery]] (đăng mới)
* [[Disney Vault]] (đăng mới)
* [[Lucky (bài hát của Britney Spears)]] (sửa đổi, bổ sung)
* [[Bản mẫu:Thông tin phim]] (thêm/sửa một số hạng mục)
* [[A Whole New World]] (đăng mới)
* [[Thời kì Phục hưng của Disney]] (đăng mới)
** [[Thời kỳ Phục hưng của Disney]] (trang đổi hướng)
 
* [[Bản mẫu:Thông tin nhân vật hư cấu]] (thêm/sửa một số hạng mục)
* [[Bản mẫu:Infobox sự kiện lịch sử]] (đăng mới) (bản mẫu không còn sử dụng, bị đổi hướng sang [[Bản mẫu:Thông tin sự kiện]])
** [[Bản mẫu:Infobox sự kiện lịch sử/doc]] (đăng mới)
 
* [[Vút bay (phim 2009)]] (trang đổi hướng)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 2011–2020]] (đăng mới)
* [[Đóng cửa chính phủ liên bang Hoa Kỳ năm 2013]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàngOscar cho ca khúc trong phim hay nhất 2010s1934–1940]] (đăng mới)
* [[Computer Animation Production System]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 1941–1950]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 1934–19401951–1960]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 1941–19501961–1970]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 1951–19601971–1980]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 1961–19701981–1990]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 1971–19801991–2000]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 1981–19902001–2010]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 1991–20002011–2020]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 2001–2010footer]] (đăng mới)
* [[Howard Ashman]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất 2011–2020]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải OscarQuả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất footer]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất footer1960s]], phần chân trang của bản mẫu tổng quát ban đầu (đăng mới)
* [[Howard Ashman]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất 1970s]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất 1960s1980s]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất 1970s1990s]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất 1980s2000s]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất 1990s2010s]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất 2000sfooter]], (đăngphần chân trang của bản mẫu tổng quát ban đầu (mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất 2010s]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất footer]], phần chân trang của bản mẫu tổng quát ban đầu (đăng mới)
* [[Bão Wutip (2013)]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Bản mẫu:Thông tin bão]] (sửa đổi)
** [[Bản mẫu:Thông tin bão/doc]] (đóng góp nhiều)
* [[Người viết sách]] (bookwriter) (đăng mới)
** [[Người viết sách (nhạc kịch)]] (trang đổi hướng)
** [[Bookwriter]] (trang đổi hướng)
* [[Đến ngọn hải đăng]] (đăng mới)
** [[To the Lighthouse]] (trang đổi hướng)
** [[Bản mẫu:Virginia Woolf]] (đăng mới)
* [[Rotten Tomatoes]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Infobox Website]] (sửa đổi)
* [[Bản mẫu:Gutenberg Australia]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Gutenberg Australia/doc]] (đăng mới)
* [[Người viết lời bài hát]] (đăng mới)
** [[Lyricist]] (trang đổi hướng)
** [[Nhà viết lời bài hát]] (trang đổi hướng)
* [[Extended play]] (trang đổi hướng đến [[EP]])
* [[Bài hát sáng tác theo yêu cầu]] (đăng mới)
* [[Hệ thống tổng hợp kết quả đánh giá]] (đăng mới)
* [[Variety (tạp chí)]] (đăng mới)
** [[Variety (magazine)]] (tạo trang đổi hướng)
* [[Bản mẫu:Thông tin tạp chí]] (sửa đổi)
* [[Tạp chí chuyên ngành]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Infobox Solar eclipse]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
** [[Bản mẫu:Infobox Solar eclipse/doc]]
* [[Rạp chiếu phim El Capitan]] (đăng mới)
** [[El Capitan Theatre]] (trang đổi hướng)
* [[Bản mẫu:Infobox di tích lịch sử]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Infobox di tích lịch sử/doc]] (đăng mới)
* [[Premiere]] (đăng mới)
 
* [[Nữ hoàng băng giá (phim 2013)]] (đăng mới)
** [[Băng giá (phim 2013)]] (tạo trang đổi hướng)
** [[Frozen (phim 2013)]] (tạo trang đổi hướng)
** [[Nữ hoàng băng giá (phim 2014)]] (tạo trang đổi hướng)
** [[Bà Chúa Tuyết]] (tạo trang đổi hướng)
** [[Nữ hoàng băng giá (nhạc phim)]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Thông tin album nhạc]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
** [[Bản mẫu:Thông tin album nhạc/color]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
** [[Bản mẫu:Thông tin album nhạc/link]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Bản mẫu:John Lasseter]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Các phim hoạt hình chiếu rạp của Disney]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Danh sách các bộ phim hoạt hình chiếu rạp của Disney]] (đăng mới)
** [[Walt Disney Animated Classics series]] (trang đổi hướng)
* [[Câu chuyện cá heo]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Charles Martin Smith]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Hans Christian Andersen]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Vịt con xấu xí]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Chủ đề Disney]] (đăng mới)
* [[Danh sách những phim có kinh phí cao nhất]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Titanic (phim 1997)]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Akademik Mstislav Keldysh]] (đăng mới)
* [[Viện hải dương Shirshov]] (đăng mới)
* [[Phần tiếp theo]] (đăng mới)
** [[Midquel]] (tạo trang đổi hướng đến [[Phần tiếp theo#Phần tiếp giữa]])
** [[Sequel]] (tạo trang đổi hướng)
* [[AFI's 100 Years...100 Heroes and Villains]] (tạo trang đổi hướng đến [[Danh sách 100 anh hùng và kẻ phản diện của Viện phim Mỹ]])
* [[Diễn thử]] (đăng mới)
* [[Entertainment Weekly]] (đăng mới)
* [[John Carter (phim)]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất]] (đăng mới)
* [[Nàng công chúa và con ếch]] (tạo trang đổi hướng đến [[Công chúa và chàng Ếch]])
* [[Bản mẫu:Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ]] (đăng mới)
* [[Disney Digital 3-D]] (đăng mới)
** [[Disney Digital 3D]] (trang đổi hướng)
* [[Danh sách các phim của Walt Disney Pictures]] (đăng mới)
* [[Điện ảnh kỹ thuật số]] (đăng mới)
** [[Rạp chiếu phim kỹ thuật số]] (đổi hướng)
* [[Các vụ đánh bom tại Volgograd tháng 12 năm 2013]] (đăng mới)
* [[Phim tưởng tượng]] (đăng mới)
* [[Hoạt hình máy tính]] (đăng mới)
* [[Bật đèn xanh]] (đăng mới)
* [[Tiền cũ]] (đăng mới), [[Old money]] (đổi hướng)
* [[Tiền mới]] (đăng mới), [[New money]], [[Nouveau riche]] (đổi hướng)
* [[Phim nhạc kịch]] (đăng mới)
* [[Bế tắc phát triển]] (đăng mới)
** [[Development hell]] (đổi hướng)
* [[Paul Walker]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Bão tuyết Bắc Mỹ 2014]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Vin Diesel]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Vin Diesel]] (đăng mới)
* [[Michelle Rodriguez]] (đăng mới)
* [[Công chúa tóc xù (phim 2012)]] (đăng mới)
** [[Brave (phim 2012)]] (trang đổi hướng)
* [[Cel]] (đăng mới)
* [[Hoạt hình truyền thống]] (đăng mới)
* [[Công chúa và chàng Ếch]] (sửa đổi nhiều)
* [[Nàng tiên cá (phim 1989)]] (sửa đổi nhiều)
* [[Bản mẫu:Giải BAFTA cho phim hoạt hình hay nhất]] (đăng mới) + (tạo [[Bản mẫu:BAFTA Award for Best Animated Film|trang đổi hướng]])
* [[Bản mẫu:Giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất]] (đăng mới) + (tạo [[Bản mẫu:Academy Award for Best Animated Feature|trang đổi hướng]])
* [[Bản mẫu:Giải Quả cầu vàng cho phim hoạt hình hay nhất]] (đăng mới) + (tạo [[Bản mẫu:Golden Globe Award for Best Animated Feature Film|trang đổi hướng]])
* [[Giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất]] (sửa đổi nhiều)
* [[Danh sách 100 phim hay nhất của Viện phim Mỹ (phiên bản kỷ niệm 10 năm)]] (đăng mới)
* [[Loạt danh sách 100 năm... của Viện phim Mỹ]] (đăng mới)
* [[Cuộc giải cứu thần kỳ]] (đăng mới), trang đổi hướng [[Saving Mr. Banks]]
* [[Bliss (ảnh)]] (đăng mới)
* [[Chủ đề:Disney]], một chủ đề (portal) dành riêng cho hãng phim và các sản phẩm của họ (đăng mới)
 
===Các bản mẫu chức năng===
* [[Bản mẫu:Tcmdb title]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Tcmdb title/doc]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Find a Grave]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Find a Grave/doc]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Tài liệu chân trang]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Cách sử dụng chân trang]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Authority control]] (sửa đổi cho khớp với các bản mẫu con mới thêm vào)
** [[Bản mẫu:Authority control/ISNI]] (sửa đổi mã nguồn cho khớp với URL mới của thư viện này)
** [[Bản mẫu:Authority control/MBA]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Authority control/LIBRIS]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Authority control/NLA]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Authority control/doc]] (đóng góp nhiều)
* [[Bản mẫu:Cat pair]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Category pair]] (tạo trang đổi hướng)
* [[Bản mẫu:Workdecade]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:BDDecadesInCentury]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:BDDecadesInCentury/doc]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:WorksDecadeHeader]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:WorksDecade navigation]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:WorksDecadeNavEntry]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Numbered subpages]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Shortstoryyr]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Works year header/helper]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Bản mẫu:WorksYearHeader]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Bản mẫu:Filmdecade]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Filmdecade/doc]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:WorksInCenturyHeader]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:FilmsInCentury]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Giải thích thể loại]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Category explanation]] (tạo trang đổi hướng đến bản mẫu trên)
* [[Bản mẫu:Songyr]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Bản mẫu:Thể loại trước]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:CatPreceding]] (đổi hướng)
** [[Bản mẫu:Thể loại trước/doc]] (tài liệu)
* [[Bản mẫu:Thể loại sau]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Thể loại sau/doc]] (tài liệu)
** [[Bản mẫu:CatSucceeding]] (đổi hướng)
* [[Bản mẫu:OL tác giả]] (nhập từ en.wiki)
* [[Bản mẫu:Thể loại bản mẫu/doc]] (dịch tài liệu)
* [[Bản mẫu:Filmsetyearcat]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Infilmdecade]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:WorksDecadeNavEntry2]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:WorksDecade navigation2]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:WorksDecadeHeader2]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:InFilmsInCentury]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:YearsInFilmInCenturyHeader]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Fictionyearcat]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:FictionSetDecade]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:BDDecadesInCenturyNoHyphen]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Talkquote]] (đăng mới)
* [[Bản mẫu:Divbox]] và [[Bản mẫu:Divbox/doc|trang tài liệu của nó]]
 
===Bài viết ngoài chuyên môn và không thuộc sở thích===
* [[Kiến trúc Phục hưng thời thực dân Tây Ban Nha]] (đăng mới)
* [[Phong cách sắp xếp hiện đại]] (đăng mới), cùng các trang đổi hướng [[Streamline Moderne]], [[Streamline Modern]]
* [[Varsity Blues (phim)]] (đăng mới)
* [[Lightstorm Entertainment]] (đăng mới)
* [[Thomas Andrews (nhà đóng tàu)]] (đăng mới)
* [[Margaret Brown]] (đăng mới)
* [[J. Bruce Ismay]] (đăng mới)
* [[Các nhà biên tập điện ảnh Hoa Kỳ]] (đăng mới)
* [[Gloria Stuart]] (đăng mới)
* [[Bóng bàn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013]] (đăng mới)
* [[Bóng bàn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 – Đơn nam]] (đăng mới)
* [[Bóng bàn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 – Đơn nữ]] (đăng mới)
* [[Bóng bàn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 – Đồng đội nam]] (đăng mới)
* [[Bóng bàn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 – Đồng đội nữ]] (đăng mới)
* [[Make Mine Music]] (đăng mới)
* [[Big Cartoon DataBase]] (đăng mới)
* [[Rise Like a Phoenix]] (đăng mới)
 
==Bài viết mục "Bạn có biết?"==
27.853

lần sửa đổi