Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

Thử
(Thử)
(Thử)
ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^{{ordomag|{{{max}}}}} }} start:0
ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:{{#expr: 10^{{ordomag|{{{max}}}}} / 4 }} start:0 }} }}
#BackgroundColors = canvas:sfondo
 
BarData=