Khác biệt giữa các bản “Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)”

* Tư lệnh đầu tiên: Thiếu tướng Nguyễn Hải
 
== Cơ cấu tổ chức ==
CƠ CẤU TỔ CHỨC
=== Bộ tư lệnh ===
* Tư lệnh: 1 người
* Chính ủy: 1 người
* Phó Chính ủy: 1 người
* Phó Tư lệnh: 3 người
 
=== Các cơ quan ===
I. BỘ TƯ LỆNH:
* Phòng Tham mưu: người đứng đầu là Tham mưu trưởng
* Phòng Chính trị: người đứng đầu là Chủ nhiệm Chính trị
* Phòng Hành chính: người đứng đầu là Trưởng phòng
* Phòng Khoa học - Công nghệ: người đứng đầu là Trưởng phòng
* Phòng Tài chính - Kế toán: người đứng đầu là Trưởng phòng
* Phòng Kinh tế - Kế hoạch: người đứng đầu là Trưởng phòng
* Phòng Tổ chức Lao động: người đứng đầu là Trưởng phòng
* Văn phòng Bộ tư lệnh: người đứng đầu là Chánh Văn phòng
* Phòng Điều tra hình sự: người đứng đầu là Trưởng phòng
* Thanh tra Binh đòan: người đứng đầu là Chánh Thanh tra
 
=== Các đơn vị ===
- Tư lệnh (Tổng Giám đốc): Thiếu tướng Đặng Anh Dũng.
* Công ty: 72, 74, 75, 78, 711, 715, 716, 732, Bình Dương
 
* Công ty HTKT 385 - Átapư, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
- Chính ủy: Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ.
* Trung đoàn (Đòan KTQP): 79, 710
 
* Sư đoàn BB 15
- Phó Chính ủy: Đại tá Nguyễn Đức Thành.
* Trường Trung cấp nghề số 15
 
* Bệnh viện Quân y 15
- Phó Tư lệnh - TMT Đại tá Đỗ Văn Sang
* Nhà máy Phân bón Vi sinh
 
* Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế
- Phó Tư lệnh: Đại tá Đường Công Luận
* Khách sạn Bình Dương
 
* Trại sản xuất Giống
- Phó Tư lệnh: Thượng tá Hoàng Sỹ Chung
* Chi nhánh Phía Bắc: số 26 Ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội
 
* Chi nhánh Phía Nam: số 15K Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
II. CÁC CƠ QUAN:
* Chi nhánh Công ty 72, Campuchia
 
* Chi nhánh Công ty 74, Campuchia
1. Phòng Tham mưu: Đại tá Đỗ Văn Sang - Tham mưu trưởng
* Chi nhánh Công ty 75, Campuchia
 
* Văn phòng đại diện tại Campuchia: đóng tại Phnôm Pênh.
2. Phòng Chính trị: Đại tá Võ Phước Nguyên - Chủ nhiệm Chính trị
 
3. Phòng Hành chính - Hậu cần: Đại tá Nguyễn Hữu Thái - Trưởng phòng
 
4. Phòng Khoa học - Công nghệ: Đại tá Nguyễn Xuân Đông - Trưởng phòng
 
5. Phòng Tài chính - Kế toán: Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng
 
6. Phòng Kinh tế - Kế hoạch: Đại tá Phạm Bảo - Trưởng phòng
 
7. Phòng Tổ chức Lao động: Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng phòng
 
8. Văn phòng Bộ tư lệnh: Đại tá Nguyễn Hải Triều - Chánh Văn phòng
 
9. Phòng Điều tra hình sự: Đại tá Trần Phước Cách - Trưởng phòng
10. Thanh tra Binh đòan: Thiếu tá Trịnh Hoài Đức - Chánh Thanh tra
 
III. CÁC ĐƠN VỊ:
 
- Công ty: 72, 74, 75, 78, 711, 715, 716, 732, Bình Dương
 
- Công ty HTKT 385 - Átapư, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 
- Trung đoàn (Đòan KTQP): 79, 710
 
- Sư đoàn BB 15
 
- Trường Trung cấp nghề số 15
 
- Bệnh viện Quân y 15
 
- Nhà máy Phân bón Vi sinh
 
- Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế
 
- Khách sạn Bình Dương
 
- Trại sản xuất Giống
 
- Chi nhánh Phía Bắc: số 26 Ngõ Thông Phong, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 
- Chi nhánh Phía Nam: số 15K Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 
- Chi nhánh Công ty 72, Cam pu chia
 
- Chi nhánh Công ty 74, Cam pu chia
 
- Chi nhánh Công ty 75, Cam pu chia
 
- Văn phòng đại diện tại Campuchia: Thành phố PhnômPênh, Vương quốc Campuchia.
 
==Khen thưởng==
82

lần sửa đổi