Mở trình đơn chính

Các thay đổi

brasil
* [[Ngày quốc khánh]] [[Liên bang Nga]].
* Ngày quốc khánh [[Philippines]].
* [[Ngày Valentine]] của [[Brazil|Brasil]], (ngày lễ tình nhân Dia dos Namorados).
{{Tháng}}
{{Sơ khai ngày}}
Người dùng vô danh