Khác biệt giữa các bản “Không-thời gian”

không có tóm lược sửa đổi
{{Bài cùng tên|Không gian và thời gian (định hướng)}}
'''Không-thời gian''' là một mô hình toán học gộp ba chiều [[không gian]] với một chiều [[thời gian]] để tạo thành một cấu trúc thống nhất gọi là ''không-thời gian liên tục''.