Khác biệt giữa các bản “Phủ biên tạp lục”

n
 
==Nội dung==
[[Tập tin:Lequydon BaiCatVang.jpg|nhỏ|250 px|trái|Hoàng Sa (Bãi Cát Vàng) trong bản đồ của sách Phủ biên tạp lục do [[Lê Quý Đôn]] soạn năm 1776.]]
Tựa đề '''phủ''' có nghĩa là vỗ về, '''biên''' có nghĩa là vùng biên cảnh, '''tạp''' là gồm nhiều nhiều loại nhiều thứ khác nhau, và '''lục''' là ghi chép. Ghép lại Phủ Biên tạp lục có nghĩa là ghi chép việc vỗ yên dân ở vùng biên cảnh. Sở dĩ có tên như vậy vì nó liên quan đến vai trò của ông đã làm sau khi quân Trịnh chiếm vùng Thuận Hóa của [[chúa Nguyễn]] và chúa [[Trịnh Sâm]] trao chức Hiệp trấn vùng này