Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa giác đều”

Hoàn toàn có khả năng tính được cạnh của thất giác đều bằng cách tính chính xác số đo 3 cung tạo bởi 3 cạnh của đa giác rồi lấy 2 lần độ dài bán kính nhân với sin góc đó.
(Đã lùi lại sửa đổi 16303893 của 113.189.179.249 (Thảo luận))
(Hoàn toàn có khả năng tính được cạnh của thất giác đều bằng cách tính chính xác số đo 3 cung tạo bởi 3 cạnh của đa giác rồi lấy 2 lần độ dài bán kính nhân với sin góc đó.)
|- align="right"
|7
|align="left"|thất giác đều||2 lần bán kính x sin [( 360x3:7):2] ||3.634
|- align="right"
|8
Người dùng vô danh