Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* Ngày [[21 tháng 9]]: [[Ngày Quốc tế Hòa bình]] (''International Day of Peace'') (trước đây là ngày khai mạc Đại hội đồng LHQ)
* Ngày [[21 tháng 9]]: [[Ngày Thu phân - Giữa thu]]
* Trong tuần cuối cùng: Ngày Hàng hải Thế giới (''World Maritime Day)'')
* Tam khoa:Tháng 9 sẽ bắt đầu cùng thứ với tháng 12.
* T
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh