Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa chỉ MAC”

n
hợp nhất
(Trang mới: Các địa chỉ MAC có chiều dài 6bytes, thường bao gồm 3 loại: Unicast: Bit I/G là bit có trọng số lớn nhất trong octet có trọng số lớn nhất được g...)
 
n (hợp nhất)
{{Hợp nhất|MAC (giao thức mạng)}}
Các địa chỉ MAC có chiều dài 6bytes, thường bao gồm 3 loại:
Unicast: Bit I/G là bit có trọng số lớn nhất trong octet có trọng số lớn nhất được gán bằng 0.
690

lần sửa đổi