Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đổi hướng kép
#redirect [[ĐôThành thịphố quốcchính gialệnh củachỉ Nhật Bảnđịnh]]
Người dùng vô danh